top of page

Ansvarsforsikring

Det er viktig å huske på at selvom modellflyet ditt er å betrakte som et leketøy kan det faktisk gjøre stor skade og konsekvensene dersom noen skulle få dette i hodet kan bli ganske alvorlige.

 

De minste modellflyene veier alt fra et par kilo til fire-fem kilo, de største kan veie over det tidobbelte og du kan tenke deg selv hvor stor skade et fly på bare et par kilo som kommer i hundre km/t kan gjøre om du er uheldig og treffer noen i hodet, eller om en bil på veien skulle fått flyet ditt i frontruta og i værste fall skape en alvorlig ulykke?

Medlemskort for NLF 2017

Alle medlemmer av NLF/modellflyseksjonen som har betalt medlemskontigenten for inneværende år er dekket av NLF's kollektive ansvarsforsikring for modellflyging!

Denne forsikringen gjelder over hele norden, uansett hvor du flyr. Eneste forutsetning er at du har betalt kontingent for inneværende år i en NLF-tilsluttet modellflyklubb. Merk at du må vise normal aktsomhet, dersom du flyr på steder som åpenbart medfører fare, kan du få avkortning og selv bli ansvarlig for evt. skader som oppstår.

Det anbefales å fly i regi av en NLF tilsluttet klubb da de har egnede områder som er flotte å fly over, mtp avstand til folk, biler og bygninger osv. I tillegg innehar klubbene alle tillatelser for å drive med modellflyging i det aktueller området.

Mer om forsikringen kan du lese her!

Kostnader formedlemmer av NLF pr år. Medlemskontigent.

Forsikringen dekker skader på 3. person eller 3. persons eiendom som du kan bli holdt strafferettslig ansvarlig for. Det vil si skade(r) på en annen person eller dennes eiendom, og ikke skader som oppstår på ditt eget fly. Har du ikke noe ansvar for det som har hendt, kan de ikke kreve erstatning av deg, og da gjelder heller ikke en ansvarsforsikring. (Dette gjelder også ved enhver annen ansvarsforsikring). Her er noen kjappe eksempler på hva du er ansvarlig for, og som dekkes av forsikringen:- Krasj pga. pilotfeil- Glemt å lade batteriet- vingen knekker pga. høy G-belastning- Krasj pga. flyging i dårlig vær​

Forsikringen er obligatorisk, og er gyldig fra den dagen NLF har registrert din innbetaling av medlemskontigent i din modellflyflyklubb.​

Forsikringen gjelder for modeller mellom 0 og 75 kg maks startvekt.​

Forsikringen gjelder pr. medlem, ikke pr. modell.​

Dersom det er krav til flygebevis for den aktuelle modelltypen, må disse være gyldige.​

Dersom du har flygebevis for den aktuelle modelltypen slipper du å betale egenandel, dersom du ikke har flygebevis må du betale en egenandel på 5000 kr.

Forsikringen gjelder for flyging i hele Europa​, også utenom modellflyplasser.

Konkurransepiloter som innehar gyldig sportslisens er dekket over hele verden ved deltakelse på FAI-mesterskap med gyldig FAI sportslisens.​​

Dekning utenom FAI-konkurranse i andre områder enn Europa avtales i hvert enkelt tilfelle.​

ELev som flyr under oppsyn av instruktør med gyldig instruktørbevis er dekket.​

Piloten skal ha alle tillatelser i orden. Forsikringen gjelder ikke ved f.eks lovbrudd eller grov uaktomhet fra pilotens side.​

For droner gjelder et eget sett med regler

Drone. Liten-drone. mini-drone.

For droneflyging gjelder egne regler, og nye regler har blitt utarbeidet av luftfartsmyndighetene. Om du er interessert i droner og hva som gjelder for denne siden av hobbyen kan du lese mer om luftfartstilsynets side om dette på www.dronelek.no eller klikk på logoen under.

Som du sikkert har skjønt nå så lønner det seg med forsikring og et NLF medlemsskap. Les mer om medlemsskap og innmelding ved å klikke på logoen nedenfor!

Som du ser av det som står under vilkår for forsikringen kommer det frem det som kalles flygebevis. Har du dette vil du slippe å måtte betale egenandel på 5000 kr ved et eventuelt uhell.

 

Les mer om flygebevis her!

Små fly - Store gleder

bottom of page