top of page

Flygebevis

Hva menes med et flygebevis og hvorfor trenger man det for å fly modellfly?

Man MÅ ikke ha det, men et flygebevis er et bevis som viser at du som innehaver av dette har vist at du kan håndtere modellen du flyr trygt og sikkert. Ikke alle føler at de trenger et slikt bevis, "dette er jo ment å være lek og moro, -så å ta det så alvorlig... -det gidder jeg ikke rett og slett!"

Flygebeviset betyr at du har tatt deg bryet med å fly opp til en praktisk prøve der du beviser at du har kunnskap om modellflyet ditt og kan håndtere det mest mulig sikkert både for deg selv og alle som befinner seg i nærheten av deg når du flyr.

NLF må ovenfor myndigheter, forsikringsselskap og egen organisasjon kunne forsikre om at innehavere av A-bevis har et minimum av flyferdigheter og kunnskap om sikkerhet. Alle som skal ha A-bevis må fly opp med en godkjent instruktør.

I tillegg er det ofte et krav hos de fleste NLF tilsluttede modellflyklubber at piloter som skal fly der innehar flygebevis for den modellen de skal fly, med tanke på forsikring for klubben sin del, men også fordi "hotshots" og "cowboypiloter" som regel ikke er ønsket hos klubbene.

De fleste klubbene en kommer til for å gjestefly krever altså at du har flygebevis, ellers kan det rett og slett hende du ikke får lov til å fly der. Med tanke på hvor enkelt det er å ta A-beviset anbefales det å ta ditt første bevis så fort du er ferdig med grunnopplæringen av deg som modellflyger hos en av instruktørene i klubben du flyr hos.

Da foregår opplæringen din på en trygg og forsvarlig måte, og når du har flydd opp til A-bevis har du dette som regel for resten av livet, dersom du ikke opptrår uaktsomt og flyr hensynsløst og bryter regler for flyging. Det koster lite å ta flygebevis, avhengig av modelltype/bevis du skal ha. Rundt 150 - 160 kr.

Litt om de forskjellige bevisene

"Et modellfly er definert i modellflyhåndboken til å være en innretning ment å bevege seg i luften som veier mindre enn 150 kg, som ikke er klassifisert som et luftfartøy, og som brukes kun til modellflyging.

Modellfly er delt opp i kategorier for å definere hvilken kompetanse som er nødvendig for modellflygere å inneha for å kunne fly denne type sikkert."

Flygebevis klasse A

Modellfly som krever a-bevis

Flygebevis klasse A er det første beviset man tar, og som alle bør ta fra begynnelsen.

 

For modeller som veier mindre enn 2 kg, som f.eks friflukt, og linestyrte modeller kreves ingen kompetansebevis for å fly.

Men for fastvingede modeller (fly) som veier mer enn 2 kg, droner som veier mer enn 1 kg, eller for helikoptre fra 450 - størrelse eller mer må du ha A - bevis. A - beviset er gyldig for flyging med modellfly helt opp til 12 kg, og de som ikke skal fly de aller største modellene klarer seg fint med et A- bevis.

For å få A -bevis må man fly opp med en instruktør som innehar instruktørbevis klasse I2 eller I1.

Flygebevis klasse B - Stormodell

Stormodell, B-bevis, modell over 12 kg.

For modeller med vekt på mellom 12-75 kg må flyger inneha modellflygebevis klasse B.

Eier/bruker av modeller over 20 kg kan måtte forevise modell for godkjennelse av instruktør klasse I1 i medlemmets klubb eller av fagsjef/SU/annen myndighet. I tillegg skal modeller innen denne kategorien inneha en særlig stormodellforsikring, og den må være registrert i modellflyseksjonens stormodellregister.

Eier/brukeren må få godkjent sin modell for flyging av fagsjef/SU/annen myndighet opprettet av NLF/Modellflyseksjonen for så store og tunge modeller. Modeller over 75 kg skal registreres.

Flygebevis klasse B - Turbin

F100 Flyby.jpg

Skal du fly en modell med jet/turbin må du inneha flygebevis klasse B- turbin.

Dette gjelder for alle modeller med flytende drivstoff og ekte turbinmotor,

- ikke for EDF modeller (Electric Ducted Fan). 

Flygebevis klasse D - Displaybevis

Displaybevis, turbinjet, jet-display

Alle som skal fly oppvisning på et flyshow med modellfly skal inneha

gyldig flygebevis klasse D- Displaybevis.

Dette gjelder ikke for oppvisning i forbindelse med rene modellflyshow i klubbregi, kun der det er i forbindelse med ekte flyshow med fullsize fly i nærheten.

 

Dette er det kun piloter som anbefales av klubbens ledelse i samarbeid med NLF som får lov til.

Altså relativt uoppnåelig/langt frem til for en som er nybegynner i gamet, men slett ikke umulig å få til om man jobber hardt nok for å nå målet.

Modellflyger anbefaler å ta en kikk på modellflyhåndboken som er utarbeidet av NLF/modellflyseksjonen. Her finner man det meste innen lover og regler for modellflyging og alt som har med de forskjellige bevisene å gjøre samt info om hva som kreves for å ta de enkelte bevisene og mye annen info det er nyttig å vite om. 

Så nå vet du kanskje litt om veien videre for å bli en modellflyger. Du er hjertelig velkommen hos alle klubbene landet rundt, og modellflyger.no håper du gjør veien enkel for deg selv og tar a-beviset så fort du har begynt å føle deg trygg i luften, gjerne med et kurs fra en av klubbenes instruktører. Håper vi ser akkurat DEG hos din nærmeste NLF klubb for mange flotte opplevelser sammen under blå himmel og sol i årene fremover. 

Men husk å sette sikkerheten i høysetet som modellflyger også, sikkerhet er vårt felles ansvar!

Små fly - Store gleder

bottom of page