top of page

Lading av Li-Po batterier

Lading av Li-Po batterier, rc hobby, lading, balanseringslader, oppladbart batteri, modellfly

Innvester i en god lader!

Gå til innkjøp av en god balanseringslader. Den bør kunne lade batterier på mellom 2S opp til 6S, gi deg oversikt over batterispenning for hver enkelt celle, og hvor mye strøm den har ladet opp batteriet med.

 

I tillegg bør den kunne programmeres med maks volt pr. celle, samt ha funksjoner for balanseringslading, lagringslading/utlading, kunne lade flere batterier samtidig, samt at det er best om den både har tilgang til å både brukes på 230V strømnettet du har hjemme og brukes enten via en strømforsyning som gir 12 V f.eks fra et bilbatteri slik at du også kan ta den med deg og lade batterier ute i felt/på stripa.

Forsiktighetsregler

Ved lading av Li-Po batterier skal en alltid være forsiktig og følge med. Li-Po batterier kan være brannfarlige og kan selvantenne uten forvarsel under lading og bør oppbevares på et brannsikkert sted selv når de ikke er i bruk, og skal behandles som særlig brann og eksplosjonsfarlig gods.

Et Li-Po batteri kan kortslutte og/eller selvantenne under lading, og derfor skal man

 

ALDRI under noen omstendighet forlate batteriet under lading uten tilstrekkelig tilsyn!

 

Det er faktisk ikke få hobbyrom som desverre har vært overtent etter kun få minutter, og i værste fall har hele hus brent ned som en følge av uvettig omgang under lading av Li-Po batterier.

Et Li-Po batteri brenner til og med under vann da det ikke trenger oksygen for å brenne, og for å slukke en slik brann kan f.eks sand være en måte å slukke brannen med. Det utvikler også en rekke farlige gasser under brann.

 

Batteriet må ut av huset fortest mulig! 

Dersom et batteri er fysisk skadet eller har vært utsatt for unormale påkjenninger som f.eks ved et kræsj, bør du sørge for å avhende disse så fort som mulig. Et skadet batteri kan se tilsynelatende helt og "friskt" ut på utsiden, men ser du tegn til at det har begynt å blåse seg opp skal du være forsiktig. Derfor er det en billig forsikring for deg selv å ikke bruke disse på nytt!

Lad ALLTID batterier på et brannsikkert sted når du lader. I tillegg anbefaler jeg å gå til innkjøp av en brannsikker Li-Po ladepose som du får kjøpt i alle hobbybutikker. Denne hindrer imidlertid ikke brann, men gjør at du kan få batteriet ut av huset så fort det lar seg gjøre dersom det skulle ta fyr under lading.

Li-Po batteri som har tatt fyr, lite hyggelig om det skjer hjemme!

Selve ladingen

Lading bør foregå med en god balanseringslader som holder øye med cellespenningen for hver enkelt celle på batteriet under lading, for å forsikre seg om at ikke en eller flere celler får stor variasjon i spenning i forhold til de andre cellene. (Det bør ikke skille med stort mer enn maks 0,2 V pr celle). Laderen kobles til via et ladebrett til balanseringskontakten på batteriet, og så til hovedstrømkablene på batteriet.

Balanseringskontakt for Li-Po batteri

Koble balanseringspluggen til rett port på pluggen og lad med balanseringslading

Hvis jeg ikke har rett plugg/overgang kan jeg bare lage en?

Kontaktene på pluggene er laget akkurat som de er for en grunn! Ikke prøv å lage deg andre løsninger enn akkurat de som er beregnet for formålet. En kortslutning av et lipobatteri fordi du i et lite øyeblikk kom borti begge polene på en gang med noe som leder strøm er ikke moro, og i værste fall tar batteriet fyr ganske fort. Li-Po batterier avgir en mengde gasser i et farlig tempo og rommet/huset du befinner deg i vil fort fylles opp av giftige gasser om du ikke får batteriet ut av huset litt brennkvikt. Og disse kan i værste fall være dødelig giftige.

Hvordan velge riktig ladestrøm

Li-Po batterier bør helst aldri lades med en ladestrøm på mer enn det fabrikanten har oppgitt til maks C-verdi for lading. Vanligvis ligger denne på et sted mellom 1 - 3 C og i noen tilfeller helt opp til over 5 C hos de aller råeste produsentene. 

Dersom en lader på 1C er altså ladestrømmen batteriet mottar den samme som kapasiteten batteriet har. Dersom vi bruker eksempelet på batteriet jeg har avbildet tidligere på 4200 mAh (altså 4,2 ampere), vil å lade med 1 C (altså 4,2 ampere innstilt på laderen) bety at batteriet ville vært ferdig ladet på en time dersom batteriet var helt tomt for strøm.

Noe det ikke er da vi aldri skal tappe det lenger ned enn til 20 % gjenværende strøm.

Men da vil altså 2 C bety at batteriet ville vært fulladet på en halv time (ladestrøm på 8,4 A), et kvarter ved 3 C osv, osv. Men husk at jo høyere ladestrøm du benytter for å lade batteriet, jo mer korter du ned levetiden for batteriene dine, samt øker risikoen for brann dersom en celle får en veldig stor forskjell i spenning enn de andre.

Er det andre ting en bør tenke på?

Li-Po batterier må heller aldri stikkes hull på, forsøkes åpnes eller loddes på av ukyndig personell da du rett og slett kan risikere å skade deg selv om du ikke vet nøyaktig hva du holder på med. Det er du selv som står ansvarlig for eventuelle skader og skadeverk som måtte oppstå og du kan bli holdt ansvarlig dersom du har opptrådt skjødesløst og du skulle forårsake skade på andre personer eller andres eiendom som følge av dette.

Lagring av Li-Po batterier

Li-Po batterier har en tendens til å selv begynne å lade ut seg selv dersom du lagrer dem for lenge med full spenning. Dermed kan du ødelegge batteriene slik at de selv tømmer seg selv for så mye strøm at de ikke lenger vil ta til seg strøm etter lang tids lagring.

 

Derfor bør du lagre batteriene dine på lagringsspenning (3,7 - 3,8 V) når du ikke skal bruke dem på en stund.

 

Husk å lagre dem på et brannsikkert sted i en brannsikker boks eller lignende. Selv fikk jeg tak i en av forsvarets gamle ammunisjonskasser på finn.no som jeg oppbevarer mine batterier i.

Om du finner en brukt ammunisjonskasse fra forsvaret til salgs på finn er disse ypperlig til å lagre batteriene dine i.

De fleste ladere har i dag innebygde programmer til både lagringslading, utlading og opplading av batteriene, bruk balanseringskontakten på batteriet, lad med minst mulig strømstyrke/lengst mulig tid og lad dem med balanseringslading så har du gode batterier som varer i hundrevis av ladinger og holder flytur etter flytur.

Små fly - Store gleder

bottom of page