top of page
Hvor kan man fly modellfly?
Flightline Spitfire 1600 mm by motionrc

Du kan i utgangspunktet fly modellfly hvor som helst. Det er ikke et krav at man må fly på en modellflyplass. Har du en stor nok plass å fly på, f.eks ute på et jorde kan du fly der om du har fått tillatelse fra grunneieren. I mange parker og forballbaner er det som regel også god plass til å fly på. 

Men allikevel er det noen ting du bør tenke på da det allikevel finnes begrensninger for hvor man kan fly.

Det er ikke lov å fly modellfly overalt!

Spesielt viktig er det å vite at det ikke er lov å fly (i luftlinje) nærmere enn 5 km fra lufthavner, militære installasjoner og områder, ambassader eller fengsler, eller steder der det har hendt en ulykke/brann eller andre ekstraordinære hendelser og nødetatene eller forsvaret har etablert et innsatsområde. 

Ikke fly her!.png
Ikke fly her!.png
Ikke fly her!.png

Dette er det mange grunner til, bl.a så kan det få katastrofale konsekvenser dersom modellflyet ditt skulle komme i veien for ambulansehelikopteret om dette har behov for å lande i nærheten av der du er osv. Forviller du modellflyet ditt f.eks inn mot en av landets store lufthavner kan du få en klekkelig bot pga alle forsinkelser om omdirrigeringer av fly, og det ene og det andre.

I tillegg har du ikke lov til å fly nærmere folk, kjøretøy, eller bygninger enn 150 meter, pga faren modellflyet ditt faktisk utgjør for andre dersom de skulle få flyet i hodet.

Du som modellflyger har et objektivt ansvar for flyet ditt om noe skulle gå galt, og dette kan fort bli dyrt om du ikke har forsikring for dette. 

Det anbefales derfor å melde seg inn hos en NLF - godkjent modellflyklubb da reglene her er litt annerledes.

Lover og regler for modellflyging finner du nærmere beskrevet på luftfartstilsynet sine sider. 

Små fly - Store gleder

bottom of page