top of page

Balansering av propeller

Vanlig Propell med spinner

Et stadig tilbakevendene tema mellom modellflygere er om det i det hele tatt er nødvendig å balansere propellen på små modeller. "Det er ikke er like store krefter i sving her som på en større modell." 

 

Å balansere propellen er viktig uansett størrelse! 

Ubalanse i propellen fører til uønskede vibrasjoner i modellen som i sin tur igjen kan føre til at andre ting løsner eller svekke strukturen i visse deler av flyet.

 

I tillegg vil lagrene i motoren få mer juling enn nødvendig, og ytelsen til motoren vil bli lavere enn ved en godt balansert propell. Det er leit å ødelegge modellen bare fordi man ikke tok seg litt ekstra tid til å gjøre dette skikkelig. 

 

Du har kanskje merket hvor stor forskjell det utgjør på en bil om ett av hjulene er i ubalanse pga en vekt som har falt av? Det medfører store ekstra belastninger og slitasje på hjulopphenget ved å kjøre rundt med ubalanserte hjul, og det samme gjelder alt som roterer! Ta deg bryet med å balansere både den og spinneren som sitter foran på propellen så har du en motor og propell som yter som de skal.

Du-Bro prop balancing tool

For å balansere propellen anbefales det å gå til innkjøp av et sånt verktøy som dette.

Du-Bro har laget masse fine verktøy til modellflyhobby, som dette balanseringsverktøyet.

 

Du finner dette både på e-bay, og hos diverse modellflyforretninger.

Dette er kjekt å ha på hobbyrommet, og du kan balansere det meste av propeller, hjul, vifter til edf-fly og diverse annet som snurrer rundt, med denne.

 

Slike verktøy finnes i uttallige fasonger og former, men "Du-Bro" sitt er i den bedre enden av skalaen.

 

Man KAN balansere propellen med nesten hva som helst, man kan tilogmed grovbalansere en propell ved å tre den på en hvilken som helst aksling om man får sentrert den skikkelig og så sette den akslingen oppå to punkter eller oppå hendene dine og se om den roterer av seg selv. 

 

Men det er en heller unøyaktig måte å gjøre det på og ikke å anbefale.

P-51D Mustang propell med spinner

Fremgangsmåte for å balansere propeller

Det første man gjør er å spenne opp propellen mellom de to kone tappene slik at propellen sentreres på verktøyet. De to konene gjør at hullet treffer akkurat i senter av propellen. De holdes fast ved hjelp av en fjær og en låsestrikk/slange i enden av akslingen på verktøyet. 

Så setter man akslingen med propellen inn i verktøyet slik at denne blir liggende og rulle på de hjulene/lagrene som er i verktøyet. Dette gjør at propellen kan snurre fritt.

Det som skjer videre er at det bladet som er tyngst vil bevege seg nedover og propellen vil stoppe med det tyngste bladet pekende ned. For å balansere ut dette kan vi enten legge til vekt på den delen som er lettest (dvs bladet som peker opp - 180 grader unna det tyngste), eller fjerne materiale fra det punktet som er tyngst...

-Å legge på materiale på en propell er ikke ønskelig! 

Da skaper man unødvendige forstyrrelser i luftstrømmen rundt propellbladet.

Det som er ønskelig er å forstyrre luftstrømmen minst mulig og uten å forandre for mye på profilen til propellbladet. Trikset er å slipe bort litt materiale på baksiden av det bladet som er tyngst. Til det kan man bruke en fil eller en dremel med en roterende fil på, men da må du være forsiktig så du ikke tar bort for mye materiale. Fjerner du for mye vil det andre bladet veie tyngst og synke til bunns og du må starte på nytt, og i værste fall kan du svekke materialet i bladet,

-så ikke ta vekk for mye på en gang.

For sikkerhetsskyld er det smart å tegne et lite kryss med en sprittusj for å markere hvilket blad som er tyngst.

Da vet man hele tiden hvilket blad som skal slipes! 

Fortsett balanseringen til du ser at propellen står helt i ro, samme hvor du stopper den.

Når propellen står helt i ro uansett hvor du stopper den er den helt i balanse og klar til bruk.

P-51D Mustang propell med spinner i balanseringsverktøyet

Bladenes vekt

Når det gjelder litt større propeller som f.eks propeller til skalafly som ofte består av flere blader eller bladsett er det smart å veie hvert blad hver for seg aller først. Da skalablader ofte selges i sett er de normalt veid forholdsvis bra fra fabrikk sånn at de har noenlunde lik vekt, men det skader aldri å være såpass nøye at man veier hvert blad og sliper dem til, til de veier tilnærmet nøyaktig det samme.

Dette kan man gjøre ved hjelp av en digital kruttvekt som skyttere bruker til å veie krutt. 

Denne vekten er såpass nøyaktig at den måler riktig helt ned til et tusendedels gram.

SÅ nøyaktig er det selvølgelig ikke nødvendig å være, det holder å legge seg innenfor et par tiendedels gram likt. Det tar litt tid å slipe ned materiale på de bladene som er for tunge i forhold til hverandre, men når det er gjort så vet man at bladsettet er så og si hundre prosent balansert opp mot hverandre.

P-51D Mustangen min har  4 stk propellblader som sammen med bakplata på spinneren utgjør propellen. De veier jeg hver for seg på en kruttvekt. Spinneren balanserer jeg sammen med bladene når dette er montert sammen.

Til slutt balanseres hele settet med spinner

Etter at man er ferdig med å veie bladene og slipe vekk materiale til man er fornøyd er det viktig å huske at spinneren også kan trenge balansering. Selvom bladene nå matcher hverandre perfekt kan små forskjeller i materialet på spinneren gjøre at også denne trenger å balanseres. Dette kan enten gjøres ved å skru den sammen og plassere den i verktøyet for seg selv, eller å balansere den med propellbladene skrudd fast der bladene er en del av spinneren. Da har man en spinner som hører til ett sett med blader.

 

Når det gjelder spinneren så tenker man litt motsatt enn med å fjerne materiale fra det tyngste bladet. Nå finner man det punktet som er tyngst på spinneren (det som er rett ned når den stopper) og så merker man det punktet med en sprittusj.

Så, istedenfor å fjerne materiale fra spinneren og kanskje om en er uheldig stå igjen "som gutten som skulle lage smykkeskrin til mor" og fjerne for mye materiale, er det lurest å legge til materiale på det letteste punktet, altså 180 grader ovenfor tungt punkt på spinneren.

En liten dråpe med hurtigtørkende lim gjør den jobben ganske greit, eller f.eks 5 minutters epoxylim. Da har man på en liten klatt bakpå bakplata på spinneren på punktet der den er lettest, og så fortsetter jeg helt til man er fornøyd. 

Etter endt balansering skal propellen og spinneren stå dønn i ro, samme i hvilken posisjon du setter den i! Roter den gjerne og la den stoppe av seg selv. Begynner den å rotere litt den ene eller andre veien av seg selv er det fortsatt litt ubalanse igjen og du har fortsatt et punkt som er litt tyngre enn resten. Det tunge punktet kan flytte på seg litt, avhengig av hvor du tilfører materiale, så du kan måtte sette et nytt tungt punkt og så ha på bittelitt mer vekt på det lette punktet 180 grader ovenfor dette.

 

Fortsett helt til du er fornøyd, så har du en driftsikker propell og spinner, flight etter flight.

Lykke til!

Små fly - Store gleder

bottom of page