top of page

Lithium - polymer batterier (Li-Po)

Billowy Power, Li-Po Battery, 4200 mAh.

Et Li-Po batteri, eller mer korrekt lithium-ion polymer batteri, er et oppladbart batteri som består av lithium-ion teknologi der det brukes en polymer (en type plastisk gele) elektrolytt istedenfor en væske som i f.eks et bilbatteri.

 

Polymerer med høy ledeevne er det som danner denne formen for en elektrolytisk gele. Disse batteriene har en vesentlig høyere evne til å lagre energi enn andre lithium batterityper, og benyttes i veldig mange produkter vi kjenner i dag som f.eks mobiltelefoner, datamaskiner, modellfly og annet utstyr der vekt er en kritisk faktor.

 

Et Li-po batteri kan på tross av sin lave vekt lagre store mengder energi og kan også lades fort ut og opp igjen uten å ta skade av det, derfor er det så ideellt til bruk i nettopp modellfly.

Når det er snakk om batterier og strøm, så dukker det opp mange ord og uttrykk. Mange av de vil kanskje være kjente for deg som har hatt kjennskap til litt elektro fra før, men for veldig mange er det en gåte når man hører om alt fra strøm og ampere, til motstand og spenning. For å forklare det helt enkelt hva som er forskjellen på disse, kan man si at strøm er elektroner som beveger seg gjennom en ledning.

Se for deg et vannrør, og tenk på strøm som vannet som fosser gjennom røret.
Strøm måles i ampere, og skrives A.

Kraften som dytter vannet gjennom røret, og altså det som "dytter" strømmen gjennom ledningen er det vi kaller for spenning. Den måles i Volt, og skrives V.

Motstanden er det som gjør at vannet bremses opp på sin vei gjennom røret f.eks dersom røret blir smalere og dermed trenger mer kraft for å komme gjennom, og vi har det samme fenomenet når det gjelder strøm gjennom en ledning. Denne motstanden kalles resistans (eller motstand om du vil), måles i Ohm, og skrives som R (Resistance). Ofte brukes omega      tegnet istedenfor R.

 

Celler

Et Li-Po batteri er bygget opp av et antall celler, og hver celle/har en spenning på ca 4,2 V når den er fulladet.

Antallet celler har dermed noe å si for den totale spenningen på batteriet og celleantallet forteller oss hvor mange celler som er koblet sammen inne i batteriet. 

Celler skrives med bokstaven S, og et 4S batteri betyr dermed at dette er et batteri med 4 celler som er koblet i serie med hverandre.

Kapasitet

Kapasiteten på batteriet er det som menes med hvor mye strøm batteriet kan lagre. Den er den samme som kapasiteten for hver enkelt celle når de er koblet i serie. Et batteri med kapasitet som det på bildet ovenfor (4S - 4200mAh) har altså 4 celler med en kapasitet på 4200 mAh og en spenning på 4,2 V hver. Total kapasitet (hvor mye strøm batteriet kan lagre) er 4200 mAh eller 4,2 A. Den totale spenningen på dette batteriet er da (fulladet): 4,2 V * 4S som da blir 14,8 V. Dersom cellene var koblet i parallell med hverandre ville spenningen vært lik 4,2 V (fulladet) og kapasiteten vært lik kapasiteten for alle cellene lagt sammen. Eks:

Et batteri med 4 celler i parallell: 4P - 4200mAh

Total spenning = 4,2V.

Total kapasitet = 4200 mAh * 4 celler = 16800mAh.

Her ser vi at forskjellen på paralellkobling og seriekobling av celler vil utgjøre stor forskjell i hvor mye strøm batteriet kan lagre kontra hvor kraftig det kan lade ut strømmen. Jo høyere spenning, jo større kraft (V) og dermed større belastning f.eks større motor kan drives. Lite spenning kan gi lang tid før batteriet er tomt for strøm, men til gjengjeld er det ikke like kraftig til å f.eks drive en stor motor.


C-rating
Noe man ofte hører snakk om er batteriets C-rating.

Denne sier noe om batteriets evne til å levere fra seg strøm. Dette regner vi i ampere pr time, forkortet Ah. (ampere pr hour). 

1C ville bety at batteriet kan gi fra seg sin totale kapasitet av strøm på én time.

Et batteri med kapasitet 1 Ah og C-rating på 1 kan dermed levere 1 A strøm.

Et moderne batteri har gjerne en C-rating på 40. Et 40C-batteri på 5 Ah kan dermed levere 40*5 = 200 ampere. Da snakker vi om en ganske heftig strømmengde!

Jo høyere C-rating, dess mere "guff" kan man få ut av batteriet hvis ikke motor og regulator er flaskehalsen. En høyere C-rating gjør at batterienes spenning holder seg bedre under belastning, samt at batteriene ikke blir så varme.

 

Produsentenes C-rating må imidlertid ofte taes med en klype salt. Et batteri fra én produsent på som er oppgitt til 25C kan ha bedre utladningsegenskaper enn et batteri på 45C fra en annen produsent.

Maksimal utnyttelse og 80%-regelen
LiPo-batteriene har en enorm ytelse, men de har en stor svakhet: de må aldri lades helt ut. Hvis et LiPo-batteri blir helt flatt, så blir det ødelagt. I tillegg til å ikke kunne ta i mot lading kan det i værste fall ta fyr. 

 

Det er to tommelfingerregler du bør huske på når det kommer til hvor lenge man kan fly med et Li-Po batteri:

 

1: Spenningen på hver celle må IKKE komme under ca 3,2V! Dette kan variere noe fra produsent til produsent, men dette gir en grei pekepinn på når batteriet er helt utladet. Personlig så flyr jeg ikke lenger enn til at batteriet er nede på ca 3,7V pr celle. Da ligger det omtrent på spenningen som batteriet fint kan lagres på dersom batteriet ikke blir brukt på noen uker. Spenningen på batteriet vil nemlig synke av seg selv (lades ut) over tid dersom det lagres fullt oppladet, og dette er ikke å anbefale.

 

2: Man bør ikke tappe kapasiteten lenger ned enn til det er igjen omtrent 20% strøm på batteriet. Dvs at om kapasiteten er 4200 mAh, bør det ikke tappes lenger ned enn til at det er igjen 20% strøm, som i dette tilfellet blir ca 4200mAh - 80% = 840 mAh gjenværende strøm på batteriet. Tapper man det lenger ned enn dette kan man i noen tilfeller se batteriet begynne å blåse seg opp og det kan også bli problemer med å lade opp igjen batteriet. Dersom et batteri begynner å blåse seg opp kan det etterhvert danne kortslutning mellom de ledende lagene inne i batteriet, og kortslutter et Li-Po batteri, ja da kan det rett og slett ta fyr. Et Li-Po batteri brenner tilogmed under vann og avgir veldige mye gasser på svært kort tid og skal derfor alltid overvåkes under lading. Se mer under lading av Li-Po batterier.
 

Hvordan vet jeg hvor lenge jeg kan fly på ett batteri

Den mest presise metoden for å finne ut hvor lenge man kan fly er å bruke laderen til å måle hvor mye strøm man har brukt. Bruk timeren på radioen til å måle flytiden, og prøv deg frem helt til du bruker oppunder 80% av kapasiteten.

For eksempel: du har et batteri på 1000 mAh. Ta først en kort flytur på 4 minutter. Lad batteriet og sjekk for mye laderen har puttet inn i batteriet. Hvis du lader 500 mAh, så har du brukt 50%. Da kan du øke tiden med 30 sekunder av gangen og prøve igjen.

Små fly - Store gleder

bottom of page