top of page

Sjekkliste på hobbyrommet

PRE-MAIDEN CHECK LIST Modell:______________ Dato:______________

 

 

□ 1.  Er alt montert riktig og sitter skikkelig fast?

□ 2.  Er alle kontrollflater og hengsler limt godt nok og beveger seg lett?

□ 3.  Opererer alle servoer uten binding? Er de riktig justert ift. senter/nullpunkt?

□ 4.  Beveger alle rorflater seg i riktig retning?

□ 5.  Er instruksjonene i instruksjonsmanualen fulgt mtp. riktig setup/bevegelser/throw på alle rorflater?

□ 6.  Er dual rates/expo stilt inn for hver kanal?

□ 7.  Er alle eventuelle mikser stilt inn korrekt? (F.eks Flaps-Elevator, osv?).

□ 8.  Er CG korrekt, og balanserer maskinen som den skal uten å være frem/baktung?

□ 9.  Er mottakerbatteri/ESC/BEC i orden og stoler jeg på at de er flyvedyktig?

□ 10. Går motoren(e) som den/de skal i alle throttle posisjoner?

□ 11. Er det noen skader på propellen(e) og er den/de balansert godt nok?

□ 12. Er det noen vibrasjoner i flyet når motoren går som må utbedres?

□ 13. Fungerer absolutt alle elektriske komponenter (motor/batteri/ESC/BEC/servoer/følere og andre                           komponenter) innenfor angitte begrensninger/verdier oppgitt i instruksjonsmanualen?

□ 14. Virker understell og styring på bakken som det skal? Er alle deler i understellet i orden og sitter fast?

□ 15. Er akseptabel takeoff vekt riktig, eller er flyet for tungt i forhold til vingebelastning oppgitt i                                    instruksjonsmanualen?

□ 16. Er sender, mottakerbatteri og alle motorbatterier helt oppladet?

□ 17. Trenger jeg noe verktøy ute i felt for å skru sammen og justere modellen?

□ 18. Har modellen noen svake punkter som bør tas hensyn til/beskyttes ekstra under transport til og fra                        flyplassen?

□ 19. Er det noen siste justeringer av sender osv, som skal tas ved ankomst på flyplassen?

Har jeg husket å pakke alt utstyr som skal være med av sender/fly/reservedeler/varmt tøy/sko, kaffe osv?

Små fly - Store gleder

bottom of page